top of page

2015

Na afloop van een geslaagde "Football For Charity" party
konden wij weer twee instellingenblij maken met een cheque.
Zoals de traditie het wil ging ook nu weer een deel van de opbrengst naar
de vzw Tevona Oostheuvel en vzw Klavertje 3.
 

10

2004 - 2014

Sedert 2004 ondersteunt Krom & Stijf Veteranen Millen
in samenwerking met de Lions Club Tongeren,
het sociale project "Uit de Schaduw" van de VZW Tevona Oostheuvel te Lafelt.
 
Deze instelling kan in 2014 voor de tiende maal rekenen
op een bijdrage van 7.500 EUR.
 
Een reden om te feesten dus: tien jaar ondersteuning voor deze Riemsterse instelling.
 
Daarbij komt nog dat we in 2014 ook weer het buitengewoon basisonderwijs Klavertje 3 te Bilzen zullen ondersteunen, en dat voor de derde maal op rij met een gift van 2000 EUR.
 

Tevona ondersteunt volwassen personen met een 'verstandelijke beperking'. Wij maken hiertoe fundamentele keuzes: enerzijds de keuze voor het systeemdenken als referentiekader, anderzijds de keuze voor een eigentijdse christelijke identiteit. In onze organisatie staat de waarde van elke Mens en zijn verbondenheid met Anderen centraal. Onze dienstverlening is vraaggestuurd. Zij biedt een antwoord op de behoefte van de persoon met een beperking, rekening houdend met onze eigen waarden en normen.

​Tevona biedt een sterk gedifferentieerd zorgaanbod met betrekkeing tot wonen, dagactiviteiten en vrije tijd. Het streven naar kleinschaligheid, een regionale spreiding en een soepele overgang tussen de verschillende vormen van ondersteuning zijn hiertoe belangrijke troeven.

 

Tevona Oostheuvel

Klavertje 3 is een bijzonder buitengewone school waarin uw kind ventraal staat. Onze school ligt in een groene omgeving en op wandelafstand van het centrum. We werken op maat via gespecialiseerde klassen voor de noden van elk kind.  Daarom zijn wij uniek!

Wij zijn er voor kinderen met leerproblemen, mentale beperkingen, lees- en schrijfproblemen, autisme, kleuters met beperkingen,... Kortom voor alle kinderen die hun weg in het gewone onderwijs niet vinden. We benaderen uw kind volgens zijn of haar specifieke noden, zodat uw kind zich ontwikkelt op de best mogelijke manier. Hiervoor staat een team van directie, personeel, CLB en u - als ouder - ter beschikking om het meest passende traject voor uw zoon / dochter uit te zoeken en te bepalen. 

Onze school is buitengewoon op vlak van (praktisch) leren, groeien en het kindgericht werken. Ons team is dynamisch, hardwerkend en gemakkelijk aanspreekbaar voor ouders.

Kortom: wij zijn een bijzonder buitengewone school!

 

Klavertje 3

bottom of page